Op donderdagavond 21 juni gaan we weer aan de slag om om aan ons plan te werken. Een plan voor twee woongebouwen in medeopdrachtgeverschap. Je hebt dus heel veel inbreng. Alle 4Winden leden profiteren van een informatievoorsprong, zijn dus als eerste op de hoogte Wil je betaalbaar en bijzonder wonen in Amsterdam? Doe dan mee!

Aan het samen ontwikkelen zijn enige risico’s verbonden. We zijn in concurrentie met anderen. Halen we het niet. Dan hebben we niets. Toch vragen we van alle deelnemers nu al om maximale inzet en een intentie verklaring. Op de bijeenkomst leggen we daarover alles nader uit. Maar met de ondersteuning van een aantal door de wol geverfde professionals gaan we toch winnen?

Heb jij ook die spirit? Wil je graag in Amsterdam wonen? Tegen een redelijke prijs (de gemeente hanteert een pioniersprijs voor de grond en we ontwikkelen tegen kostprijs)? Met maximale zeggenschap voor het gebouw, het groen, de duurzaamheid en de eigen woning?

Dit is je kans! Meld je aan op info@4Winden.nl.

Tot op donderdagavond 21 juni!

Het bestuur van de 4Winden
Maarten, Jannie en Evert Jan

PS: Voor wie de kleine lettertjes altijd leest … binnen het plan zijn veel woningen mogelijk. Je mag dus ook anderen warm maken voor het plan. Vertel het dus door aan je vrienden, collega’s, familie …